S.C. PROCONTOR ECO S.R.L.

Legislație

ATENȚIE de la data de 1 ianuarie 2017 cine nu are montate contoare de apă și repartitoare de căldură inteligente (cu citire radio, de la distanță) va fi pasibil de amendă! Detalii găsiți în Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (actualizată și republicată) a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, actualiazată 10 august 2015 și în Legea nr. 224 din 24 iulie 2015 publicată în Monitorul Oficial 570 din 30 iulie 2015.

Legislație privind montajul și verificarea metrologică a contoarelor de apă și căldură, inclusiv și a apometrelor radio cu citire la distanță:

HOTĂRÂREA Nr. 962. din 22 august 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Hotărârea Guvernului Nr. 1.055/2001 privind condițiile de introducere pe piață a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Art. 2. - (1) La introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune, mijloacele de măsurare și dispozitivele auxiliare prevăzute la art. 1 trebuie să respecte prevederile prezentei hotărâri, ale normelor de metrologie legală CEE sau cerințele prevăzute în instrucțiunile de metrologie legală și în normele de metrologie legală în vigoare.

(2) Introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a unui mijloc de măsurare sau dispozitiv auxiliar prevăzut la art. 1 nu poate fi împiedicată, interzisă sau limitată, dacă acel mijloc de măsurare sau dispozitiv auxiliar poartă marcajele CEE corespunzătoare. Marcajele CEE specifice aprobării de model și verificării inițiale pentru România sunt prevăzute în anexa nr. 1 și, respectiv, în anexa nr. 2, iar simbolurile naționale corespunzătoare celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care sunt componentă a marcajelor CEE specifice aprobării de model și verificării inițiale, sunt prevăzute în anexa nr. 3.”

© 2017 S.C. PROCONTOR ECO S.R.L.. Toate drepturile rezervate. All Rights Reserved. Designed: allBy_al3x88 - MAG PFA

procontor logo

S.C. PROCONTOR ECO S.R.L.

Trimite-ne un mesaj.

Câmpurile marcate cu(*) sunt informații obligatorii !
captcha
Reincarca